Anasayfa - Eğitim Sözlüğü- Resimler - Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar -  Anketler - Planlar - Son Depremler

 

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

 

Eskiden anadili öğretimi daha çok yazılı materyale dayalı olarak yapılırdı. Çağımızda teknolojinin gelişmesi sonucu resim ve şekiller, film şeritleri, projeksiyon, radyo ve televizyon gibi araçlar öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında büyük ölçüde yardımcı olmaya başlamış bulunmaktadır. Bugün, Türkçe öğretiminde kullanılan araç ve gereç çeşidi çok artmıştır.

İlkokulda Türkçe derslerinde hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?

 

Birinci sınıfta, ders kitabı ve çalışma (alıştırma) kitabı dışında, ilk okuma ve yazma çalışmalarında kullanılan araç ve gereçler şunlardır:

 

Yazı tahtası, büyük ve küçük fişler, pazen tahtaya iliştirilen
resimcikler ve küçük şekiller, gösteri tablosu, kum masası, kum
havuzu, hece ve harf küpleri, plastikten yapılmış harf, hece ve
sözcük örnekleri, kibrit çöpleri, taneler (nohut, fasulye taneleri gibi).

 

İlk okuma ve yazma döneminin bitiminden üçüncü sınıfın sonuna kadar Türkçe derslerinde kullanılan araç ve gereçleri de şöyle .sıralayabiliriz;

Ders kitabı,Sözlükler, ansiklopediler, araştırma defteri, teyp ve ses
bantları, kasetler, plaklar, filmler, dergi ve kitaplar, antolojiler,
okuma parçaları ile ilgili, resimler, sanat değeri taşıyan küçük
resimler, duvar resimleri.

 

İkinci devrede yukarıda sayılan araç ve gereçlere yenileri katılır:

Yazım kılavuzu, türlü başvuru kitapları, klasik çocuk kitaplarım
tanıtan eserler, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş çocuk
kitapları, kaynak kitaplar.

 

Bu sayılanlara radyo ve televizyon yayınlarındaki çocuk programları, okul
kitaplığındaki kaynak kitaplar
île serbest okuma materyali de eklenirse,
ilkokulda sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersiyle ilgili çalışmalarında ne kadar çeşitli
araç ve gereçten yararlanma durumunda bulunduklarım açıkça görebiliriz. Böyle bir ortam içinde en önemli nokta, bu araç ve gereçlerden en etkili biçimde yararlanabilmek, bunları sürekli olarak yenilemek ve zenginleştirmek için çaba harcamaktır.

 

Ders araç ve gereçleri konusunda önemli olan bir başka nokta, öğrencilerin bu araçları olabildiğince sık ve eşit olarak kullanmalarına olanak sağlanmasıdır. Sözgelimi, sözlük ve yazım kılavuzu ve benzeri eserler her öğrencinin elinde bulunmayabilir. Ancak bu gibi eserlerin her birinden birer tane altı ya da yedi kişiden oluşan öğrenci kümelerine verilebilmelidir. Bundan başka, öğrenciler, ihtiyaç duydukları bazı önemli temel eserleri ya sınıf ya da okul kitaplığından kolayca sağlayabilmelidirler. Öte yandan, öğretmen ve öğrencilerin varolan araç ve gereçleri nasıl kullanacaklannı iyi bilmeleri de büyük önem taşır. Bu durum, özellikle işletilmeleri ve bakımları özel bir teknik bilgi ve beceri isteyen pahalı araçlar için her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.


 www.ogretmeninsesi.com