Anasayfa - Eğitim Sözlüğü- Resimler - Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar -  Anketler - Planlar - Son Depremler

 

ÇOCUK GAZETE VE DERGİLERİ

 

Çocuk gazete ve dergilerinin Türkçe öğretimi bakımından önemi büyüktür. Bugazete ve dergilerde yayımlanan yazı, haber ve resimler, çocuklara okumayı sevdirdiği gibi onların genel bilgi düzeylerini de yükseltir.

ÇOCUK GAZETE VE DERGİLERİ

 

Çocuk gazete ve dergilerinin Türkçe öğretimi bakımından önemi büyüktür. Bugazete ve dergilerde yayımlanan yazı, haber ve resimler, çocuklara okumayı sevdirdiği gibi onların genel bilgi düzeylerini de yükseltir.

 

Çocuk gazete ve dergilerini, okulda öğrenciler tarafından hazırlananlar ve okul dışında kişiler, kurumlar ya da yayınevlerince çıkarılanlar olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz.         

 

SINIF GAZETELERİ

Sınıf gazetesi, bir sınıftaki öğrencilerin ya topluca ya da küçük bir küme oluşturarak sınıf adına çıkardıkları bir gazetedir. Sınıf gazetesi, yazı kağıdı büyüklüğünde olabileceği gibi daha değişik boyutlarda da olabilir. Bu gazeteye girecek yazılar-genellikle elyazısı ile yazılır.

 

Sınıf gazetesi, öğrencilerin bireysel görüşlerim ve yaşantılarım ortaya koymalarına olanak hazırlar. Öğrenciler, yazılarında yazım kurallarına titizlikle uymaya çalışırlar. Övgüler, onları daha çok ve daha güzel yazmaya iter. Resim, karikatür ve grafik
alanlarında yetenekli olan öğrencilerde bu arada kendilerim anlatma ve tanıtma olanağını bulurlar.

 

OKUL GAZETELERİ

 

Okul gazetesi, sınıf gazetesine göre, daha ayrıntılı bir çalışmayı ve örgütlenmeyi isteyen bir gazetedir. Okul gazetesi, ilkokullarda, bir öğretmenin kılavuzluğu altında kurulan yayın kolu tarafından çıkarılır. Yayın kolunun kendi üyelerinden seçeceği ve görevlendireceği bir öğrenci topluluğu, yayımlanması düşünülen gazetenin büyüklüğü, sayfa sayışı, çıkış
zamanı üzerinde karar verir. Bundan sonra gazetece girecek yazıların, haberlerin, resimlerin sağlanması için işbölümü yapılır. Gazete elyazısı ile çıkarılacaksa, elyazısı güzel ve okunaklı öğrencilerle işbirliği yapılır.

Okul gazetelerinde ne tür yazılara yer verilebilir?

 

Bir ders yılında birkaç kez yayımlanacak bir okul gazetesinde öğrencilerin öykü, fıkra, deneme, şiir türlerindeki yazılarına yer verilir. Ayrıca, okulun tarihine ve çevredeki eski eserlere, doğal kaynaklara, okul kitaplığına yeni gelen kitaplara, okuldaki eğitici kol çalışmalarına ilişkin yazı ve resimler de okul gazetesinde yayımlanabilir.

 

Okul gazetesi, öğrencilerin Türkçe’yi özellikle yazılı anlatım bakımından geliştirmelerine büyük ölçüde yardım eder. Bunun dışında, okuldaki öğrencilerin okuma beceri ve zevk düzeylerini de ortaya koyar.

 

Okul gazetesi aracılığıyla açılan yazı ve şiir yarışmaları çok sayıda öğrenciyi yazmaya, düşünce ve duygularım düzenli ve etkili biçimde belirtmeye özendirir. Okul gazetesinde yayımlanan bazı başarılı yazı ve şiirler Türkçe derslerinde okuma materyali olarak da kullanılabilir.

ÇOCUK DERGİLERİ

 

Okul dışında, kişiler, özel ya da resmi kurumlar ve yayınevleri tarafından çıkarılan
dergilerin de anadili beceri ve alışkanlıklarının geliştirilmesi bakımından çocuklar üzerindeki etkisi çok büyüktür.

 

Günümüzde ilkokul öğrencilerine seslenen birçok dergi yayımlanmaktadır. Ancak;

bunların hepsinin Türkçe öğretimine aynı ölçüde katkıda bulunduğu söylenemez.
Çocuk dergilerinin de çocuk kitapları gibi hem içerik hem de biçim bakımından
birtakım nitelikler taşıması gerekir;

 

İyi bir çocuk dergisinde bulunması gereken nitelikleri şöyle sıralayabiliriz:

 

Ø       Kullanılan kağıt, çocuk kitaplarında olduğu gibi, nitelikli ve mat olmalıdır.

Ø       Seçilen harflerin büyüklüğü,   çocukların yaş ve okuma düzeylerine uygun olmalıdır.

Ø       Resimler, fotoğraflar ve şekiller açık ve yalın olmalıdır.

Ø       Derginin büyüklüğü, kapak ve sayfa düzeni çocukların okumalarını kolaylaştırıcı biçimde olmalıdır.

Ø       Küçük çocuklar için yayımlanan dergilerde yazılar bir sayfada bitmiş olmalıdır.

Ø       Yazılar, konu bakımından, çocukların isteğim artırıcı, aynı zamanda dinlendirici ve eğlendirici nitelikte olmalıdır.

Ø       Yazılarda yalın bir dil kullanılmalı, yazımda birlik sağlanmış olmalıdır.

Ø       Dergide makale, masal, öykü, şiir gibi her türden yazıya yer verilmelidir.    

Ø       Dergide çocukların pul biriktirme, model çıkarma, çiçek yetiştirme, evcil hayvanlara bakma                ve besleme gibi boş zamanlarında uğraştıkları işlere değinen yazı,ye haberler de yayımlanmalıdır.

Sınıf ve okul kitaplıkları için çocuk dergileri arasında seçim yaparken ya da sınıfta Türkçe derslerinde bu dergilerden okuma materyali olarak yararlanmayı düşünürken yukarıda sayılan özellikleri göz önünde bulundurmamız uygun olur.

Çocuk gazete ve dergilerini, okulda öğrenciler tarafından hazırlananlar ve okul dışında kişiler, kurumlar ya da yayınevlerince çıkarılanlar olmak üzere iki bölüme ayırabiliriz.         

 

SINIF GAZETELERİ

Sınıf gazetesi, bir sınıftaki öğrencilerin ya topluca ya da küçük bir küme oluşturarak sınıf adına çıkardıkları bir gazetedir. Sınıf gazetesi, yazı kağıdı büyüklüğünde olabileceği gibi daha değişik boyutlarda da olabilir. Bu gazeteye girecek yazılar-genellikle elyazısı ile yazılır.

 

Sınıf gazetesi, öğrencilerin bireysel görüşlerim ve yaşantılarım ortaya koymalarına olanak hazırlar. Öğrenciler, yazılarında yazım kurallarına titizlikle uymaya çalışırlar. Övgüler, onları daha çok ve daha güzel yazmaya iter. Resim, karikatür ve grafik
alanlarında yetenekli olan öğrencilerde bu arada kendilerim anlatma ve tanıtma olanağını bulurlar.

 

OKUL GAZETELERİ

 

Okul gazetesi, sınıf gazetesine göre, daha ayrıntılı bir çalışmayı ve örgütlenmeyi isteyen bir gazetedir. Okul gazetesi, ilkokullarda, bir öğretmenin kılavuzluğu altında kurulan yayın kolu tarafından çıkarılır. Yayın kolunun kendi üyelerinden seçeceği ve görevlendireceği bir öğrenci topluluğu, yayımlanması düşünülen gazetenin büyüklüğü, sayfa sayışı, çıkış
zamanı üzerinde karar verir. Bundan sonra gazetece girecek yazıların, haberlerin, resimlerin sağlanması için işbölümü yapılır. Gazete elyazısı ile çıkarılacaksa, elyazısı güzel ve okunaklı öğrencilerle işbirliği yapılır.

Okul gazetelerinde ne tür yazılara yer verilebilir?

 

Bir ders yılında birkaç kez yayımlanacak bir okul gazetesinde öğrencilerin öykü, fıkra, deneme, şiir türlerindeki yazılarına yer verilir. Ayrıca, okulun tarihine ve çevredeki eski eserlere, doğal kaynaklara, okul kitaplığına yeni gelen kitaplara, okuldaki eğitici kol çalışmalarına ilişkin yazı ve resimler de okul gazetesinde yayımlanabilir.

 

Okul gazetesi, öğrencilerin Türkçe’yi özellikle yazılı anlatım bakımından geliştirmelerine büyük ölçüde yardım eder. Bunun dışında, okuldaki öğrencilerin okuma beceri ve zevk düzeylerini de ortaya koyar.

 

Okul gazetesi aracılığıyla açılan yazı ve şiir yarışmaları çok sayıda öğrenciyi yazmaya, düşünce ve duygularım düzenli ve etkili biçimde belirtmeye özendirir. Okul gazetesinde yayımlanan bazı başarılı yazı ve şiirler Türkçe derslerinde okuma materyali olarak da kullanılabilir.

ÇOCUK DERGİLERİ 

Okul dışında, kişiler, özel ya da resmi kurumlar ve yayınevleri tarafından çıkarılan
dergilerin de anadili beceri ve alışkanlıklarının geliştirilmesi bakımından çocuklar üzerindeki etkisi çok büyüktür.

 

Günümüzde ilkokul öğrencilerine seslenen birçok dergi yayımlanmaktadır. Ancak;

bunların hepsinin Türkçe öğretimine aynı ölçüde katkıda bulunduğu söylenemez.
Çocuk dergilerinin de çocuk kitapları gibi hem içerik hem de biçim bakımından
birtakım nitelikler taşıması gerekir;

 

İyi bir çocuk dergisinde bulunması gereken nitelikleri şöyle sıralayabiliriz:

 

Ø       Kullanılan kağıt, çocuk kitaplarında olduğu gibi, nitelikli ve mat olmalıdır.

Ø       Seçilen harflerin büyüklüğü,   çocukların yaş ve okuma düzeylerine uygun olmalıdır.

Ø       Resimler, fotoğraflar ve şekiller açık ve yalın olmalıdır.

Ø       Derginin büyüklüğü, kapak ve sayfa düzeni çocukların okumalarını kolaylaştırıcı biçimde olmalıdır.

Ø       Küçük çocuklar için yayımlanan dergilerde yazılar bir sayfada bitmiş olmalıdır.

Ø       Yazılar, konu bakımından, çocukların isteğim artırıcı, aynı zamanda dinlendirici ve eğlendirici nitelikte olmalıdır.

Ø       Yazılarda yalın bir dil kullanılmalı, yazımda birlik sağlanmış olmalıdır.

Ø       Dergide makale, masal, öykü, şiir gibi her türden yazıya yer verilmelidir.    

Ø       Dergide çocukların pul biriktirme, model çıkarma, çiçek yetiştirme, evcil hayvanlara bakma                ve besleme gibi boş zamanlarında uğraştıkları işlere değinen yazı,ye haberler de yayımlanmalıdır.

Sınıf ve okul kitaplıkları için çocuk dergileri arasında seçim yaparken ya da sınıfta Türkçe derslerinde bu dergilerden okuma materyali olarak yararlanmayı düşünürken yukarıda sayılan özellikleri göz önünde bulundurmamız uygun olur.


 www.ogretmeninsesi.com