Anasayfa - Eğitim Sözlüğü- Resimler - Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar -  Anketler - Planlar - Son Depremler

 

ÇOCUK KİTAPLARINDA ARANILACAK NİTELİKLER

 

Çocuklara kitap sevgisi, okuma zevk ve alışkanlığı, onların ellerine biçim ve içerik
bakımından nitelikli kitaplar vermekle kazandırılabilir. Bunun için hem sınıf, okul ve
çocuk kitaplıklarına seçilecek, hem de çocuklara ya da onların ana - babalarına
önerilebilecek kitapların yazı, baskı ve resim bakımından nitelikli olmasına özen
gösterilmesi gerekir.                              

Öyleyse, iyi bir çocuk kitabında bulunması gereken nitelikler nelerdir?

Nitelikli çocuk kitapları içerik yönünden öğrencilere;

·         aile, yurt, ulus, insanlık, doğa ve yaşama sevgisi kazandırır.

·         incelik, kahramanlık, hakka saygı, haksızlıkla savaşım, başkalarına yardım, mertlik, doğruluk ve özveri gibi değerleri aşılar.

·         doğru ve yanlış konusunda ölçünler geliştirmelerinde yardımcı olur.

·         yeni ufuklar açar, onların anlayış ve düşünce yeteneklerini geliştirir.

·         güzelliğe karşı hayranlık duygularının, şiir sevgilerinin ve hayal güçlerinin artmasına olanak verir.

·         Cumhuriyetimizi, devrimlerimizi ve ulusal başarılarımızı tanıtır, anlatır ve benimsetmeye çalışır.

 

Çocuk kitaplarında içerik kadar, maddi ya da biçimsel özellikler de önemlidir. Bu
nedenle, iyi bir çocuk kitabında bulunması gereken biçimsel nitelikleri bilmekte
yarar vardır.
Bu biçimsel nitelikleri şöyle sıralayabiliriz:

 

·         Kapak resimleri kitabın konusuyla ilgili, canlı ve çekici olmalıdır.

·         Kitabın kağıdı olabildiğince sağlam ve en az ikinci hamurdan
olmalıdır. Mat renkli kağıda öncelik verilmelidir.

·         Kitap, hacim bakımından ne çok küçük, ne de çok büyük
olmalıdır.

·         Harfler, gözü yormayacak biçimde, çocuğun yaşı göz önünde
bulundurularak seçilmelidir. Birinci sınıf öğrencileri için 24, ikinci
sınıf öğrencileri için 18, üçüncü sınıf öğrencileri için 12, dördüncü
ve beşinci sınıf öğrencileri için de 10 puntoluk harfler kullanılmalıdır.

·         Kitap, bol resimli olmalı, bu resimler çocukların hoşlanacağı
özellikleri kapsamalıdır.

·         Kitap yazım, noktalama ve cümle düzeni bakımından kusursuz
olmalıdır.                              

·         Sayfa düzeni rahat ve çekici olmalı, satırlar arasındaki boşluklar,
kenar boşlukları ve paragraflar iyi ayarlanmalıdır.

·         Kitap, bez ya da mukavva ciltli ve cilt de sağlam dikişli olmalıdır.

 


 www.ogretmeninsesi.com