Anasayfa - Eğitim Sözlüğü- Resimler - Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar -  Anketler - Planlar - Son Depremler

 

Dikte Çalışmaları

 

Öğrencilere, yazım ve noktalama kurallarına uygun olarak yazma becerisini
kazandırmak için yaptırılacak etkinliklerden biri de dikte çalışmalarıdır. Yapılan araş-
tırmalara göre, Öğrencilere haftada iki gün onar dakika yaptırılacak dikte çalışmasa
yazma, telaffuz ve sözcük dağarcığı ile birlikte dinlemeyi de olumlu yönde geliştire-
ceğin! belirtmektedir. Aşağıda bir dikte çalışması örneği sunulmuştur:

Sınıf: 5

Ders: Türkçe

Konu: Duyduklarım kurallara uygun olarak yazma

Hedef 1: Okunan bir metni kurallara uygun olarak yazabilme

Davranışlar:

1) Başlıktaki her sözcüğün ilk harflerini ya da tüm harflerini büyük yazma

2) Paragraf başı yapma

3) Cümleye büyük harfle başlama

4) Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerin! koyma

5) Sözcükleri doğru yazma

 

Öğrencilerin dikkatlerini çekme; onları güdüleme ve onlara bu dersin amacı hakkında bilgi verme:

 

"Çocuklar, bu dersimizde dikte çalışması yapacağız. Her
zamanki gibi, hiç yanlış yapmayan ya da en az yanlış yapan
ve güzel yazanların yazılarım sınıf (ya da okul) panosuna
asacağım. Bakalım bugünün birincileri kimler olacak?"

 

Ön bilgilerin hatırlatılması

"Yazarken, nelere dikkat etmemiz gerektiğini hatırlıyorsunuz, değil mi?..."

Öğrencileri konuşturarak, yazım ve noktalama kurallarına
uygun ve düzgün yazılması gerektiğini hatırlamalarım; değerlendirmede dikkate alınacak ölçütler hakkında bilgilenmelerini sağlar.

 

Birinci hedefin davranışlarıyla ilgili uyarıcı materyali sunma

 

Metni önce konuşma hızıyla okur. Bu, öğrencilerin metnin
bütününü algılamalarına fırsat verir. Daha sora, metni anlamlı sözcük öbekleri halinde okur; öğrenciler yazarlar. Sınıfın düzeyini dikkate alarak, gerekli görürse, bir kez daha konuşma hızıyla okur. Bu, öğrencilere yazdıklarım kontrol etme şansı verir.

 

Hedef davranışların öğrenciler tarafından kazanılıp kazanılmadığını kontrol etme

 

"Şimdi kağıt ve kalemlerinizi bırakın." Öğretmen, yazılı metni bir öğrenciye vererek tahtaya yazdırır. Varsa, tepegözle yansıtır. "Herkes kağıtlarım arkadaşıyla değiştirsin. Tahtaya bakarak
birbirinizin yanlışlarını işaretleyin" işaretlediğiniz yanlışları sayın ve söyleyin."
Bu kontrol sistemi, doğru davranışlar kazandırılmaya çalışılan öğrencilerin, yanlış davranışları da fark etme becerisi kazanmalarını sağlar. Sonra, herkes kendi kağıdım alır. Tahtaya bakarak yanlışlarım düzeltir. Hiç yanlış yapmayan ya da en az yanlış yapan öğrencilerin kağıtları panoya asılır.

 


 www.ogretmeninsesi.com