EĞİTİMCİLERİN DÜNYASI
www.ogretmeninsesi.com

 
Anasayfa Eğitim Sözlüğü Forum Linkler Makaleler Kitap Özetleri İlginç Hikayeler Dosyalar Anketler Planlar Mevzuat Rehberlik   Son Depremler Ziyaretçi Defteri

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Yeni İlköğretim Türkçe Müfredatıyla İlgili Dokümanlar
 
 
 
 
Türkçe Öğretimi Dosyaları
Yazma Öğretimi
 Dikte Çalışmaları
Türkçe Eğitimi Uygulamaları
Konuşma Eğitimi
Niçin Bitişik Eğik El Yazısı
Sözcük Öğretimi
Anlama Öğretimi (Dinleme ve Okuma Becerilerinin Öğretimi)
Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
Türkçe Öğretiminde Kullanılan Araç-Gereçler
 Sınıf, Okul ve Çocuk Kitaplıkları
Çocuk Kitaplarında Aranılacak Nitelikler
Çocuk Gazete ve Dergileri
Okul Temsilleri ve Çocuk Tiyatroları
Okuma Öğretimi
Türkçe Dersinde Okuma, Dinleme ve Anlama Etkinlikleri
Türkçe Dersi ve Kubaşık Öğrenme

E Ğ İ T İ M C İ L E R İ N  D Ü N Y A S I