Anasayfa - Eğitim Sözlüğü - Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar  Türkçe Fontlar- Anketler - Planlar  Son Depremler - Ziyaretçi Defteri

 

HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN İŞLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN TEMEL İLKELER

 

   • Bu dersin öğretiminde, kolaydan-zora, yakından-uzağa, basitten-karmaşığa, bilinenden -bilinmeyene ve somuttan-soyuta ilkeleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
   • Bu derste kazandırılmak istenen kavram ve bilgiler, çocuklara ezberlettirilmeden gezi, gözlem, araştırma, inceleme, deney, uygulama ve oyun gibi yollarla kavratılmalıdır.
   • Öğrencilere, planlı, düzenli ve yöntemli çalışma yolları öğretilmelidir.
   • Öğrencilere yaparak yasayarak öğrenme ve yaratma fırsatı sağlanmalıdır.

 

   • Öğrencilerin, bizzat gerçek hayat, eşya ve olaylarla karşı karşıya gelmeleri, bunları yaş ve seviyelerine uygun bir biçimde kendi kendilerine incelemek bilgi toplamaları, topladıkları bilgileri söz, resim, hareket vb. şekillerle ifade etmeleri sağlanmalıdır.

 

   • Öğrencilerin dikkat ve ilgilerini derse çekmek için, onlarda mevcut
    en temel ihtiyaç ve güdülerden (eşya ve olayları inceleme, iş yapma, koleksiyon yapma, hareket etme, oyun oynama, beraber çalışma, takdir edilme, başarma, merak) yararlanılmalı, yapılacak çalışmalarda bu temel ihtiyaçlar birer hareket noktası olarak kullanılmalıdır.

 

   • Hayat bilgisi dersinde değerlendirme çalışmalarına önem verilmelidir. Öğrencilerin hedefler doğrultusunda ilerlemeleri değişik yollarla sürekli izlenmeli ve değerlendirilmeli, çalışmaların eksik ve hatalı tarafları tespit edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır.

 


 www.ogretmeninsesi.com