Anasayfa - Eğitim Sözlüğü - Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar  Türkçe Fontlar- Anketler - Planlar  Son Depremler - Ziyaretçi Defteri

 

HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN İŞLENMESİNDE
ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ

Öğretmen hayat bilgisi dersini işlerken,

1. Öğrencilere dostça yaklaşmalı, sevgisin! göstermeli ve onlarla tek tek
ilgilenmelidir. Öğrencilerin olumlu davranışlarım sürekli pekiştirmeli, yanlış
davranışları düzeltmelidir.

2. Öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecine aktif olarak katılımları sağlanmalıdır.

3. Dersler için gerekli araçları mutlaka bulundurmalı, bu araçları önce
kendisi deneyerek çıkabilecek güçlükleri gidermelidir. Gezilecek yerleri önce
öğretmen gezmeli, ilgili kişilerle görüşüp gerekli izin almalı, istenilen ön bilgileri toplayıp gezi planım bu doğrultuda yapmalıdır.

4. Ders planlarım hazırlarken öğrencilerin ve çevrenin özelliklerim mut-
laka göz önünde bulundurmalıdır. Elinden geldiğince çalışmaları öğrencilerle
beraber planlamalıdır. Dersler sırasında yakın çevredeki ve ülkemizdeki güncel
olaylar sınıfa örnek olarak getirilmeli, öğrencilerin yaşadıkları toplumsal ve doğal olayları daha iyi kavramaları sağlanmalıdır.

5. Öğrenciye bilgileri aktarmaktan çok onlara rehberlik etmeli, bilgiye
ulaşma yollarım öğretmeli, gerekli koşulları hazırlanarak kendi kendilerine öğrenmelerini sağlamalıdır.

6. Öğrencilere seviyelerinin üzerinde bilgi vermemeli , ders planlarım
hazırlarken öğrencilerin, ilgilerini, ihtiyaçlarım ve hedeflerle ilgili ön bilgilerim
göz önünde bulundurmalıdır.

7. Okulda yapılacak çalışmalara velilerin katılımım sağlamalıdır.

8. Öğretmen sürekli okuyarak ve bilimsel gelişmeleri takip ederek çağın gelişmesine ayak uydurmalıdır.

9. Öğrencileri kitap ve dergilerdeki bilgileri aynen kopya etmek veya sınıftaki bir çalışmayı tekrar tekrar yazdırmak gibi etkinliklere yöneltmek yerine
onları araştırmaya, gözlem yapmaya, okumaya, düşünmeye yönlendirmelidir.

10. Her öğrencinin değişik ilgi ve yeteneği olduğu göz önünde bulundurularak konuları ya da yapılacak işleri çeşitlendirmeye yarayacak olanaklar yaratmalıdır.

11. Öğretmen olumlu davranışlarıyla çevre halkına ve öğrencilerine örnek olmalıdır.

12. Gerektikçe öğrencileri küme çalışmalarına yöneltmeli; onları birbiriyle iyi geçinmeye ve zamanlarım verimli bir biçimde kullanmaya teşvik etmelidir.

 


 www.ogretmeninsesi.com