Anasayfa - Eğitim Sözlüğü - Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar  Türkçe Fontlar- Anketler - Planlar  Son Depremler - Ziyaretçi Defteri

 

HAYAT BİLGİSİ DERSİ İÇİN DERSHANENİN DÜZENLENMESİ

 

Hayat bilgisi dersinin amaçlarına ulaşılmasında dershanenin düzeni
önemli rol oynar. Ülkemizde hemen hemen her sınıfta bir yazı tahtası, öğretmen masası, sınıf kütüphanesi, sıralar ve çöp kutusu bulunmaktadır. Duvarlarda ise Atatürk'ün resmi ile, Gençliğe Hitabesi ve istiklal Marşı yer almaktadır. Bunun yanı sıra bir çok dershanede zaman ve mevsim şeridini görmek mümkündür. Ancak birleştirilmiş sınıflarda hayat bilgisi dersinde, öğrencilerin birbiriyle kolay iletişim kurabilmeleri, öğretim materyallerinden istedikleri anda yararlanabilmeleri için yukarıda sayılan eşya ve tabloların dışında mevsim şeridi, ünite köşesi, belirli gün ve haftalar köşesi, kukla köşesi ve küme masaları olması gerekir.

 

1. Ünite köşesi: Ünite köşesi sınıfın uygun bir köşesine koyacağınız bir
masa ve panodan oluşur. Masanın üstünde ünite sırasında yararlanılacak yazılı
kaynaklarla (kitap, dergi, gazete, ansiklopedi vb.), araç gereçler, öğrencinin hazırladıkları materyaller konulabilir. Panoya ise ünite planı, ünite ile ilgili resimler ve öğrencilerin çalışmaları asılabilir.

 

2. Belirli gün ve haftalar köşesi: Hayat bilgisi dersinde belirli gün ve
haftalar önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle dershanenin bir kısmı belirli gün ve
haftalar köşesi olarak ayrılmalıdır. Bu köşeye işlenen gün ve hafta ile ilgili resimler, yazılar, öğrencilerin yazdığı şiirler vb. asılabilir.

 

3. Küme masaları: Hayat bilgisi dersinde küme çalışmaları sırasında,
küme üyelerinin birlikte çalışabilmesi için öğrencilerin yüz yüze oturması gere-
kir. Bu nedenle dershanede kare masalar tercih edilmelidir. Ancak ülkemizde sıra sistemi yaygın olduğu için küme çalışması yapıldığı ünitelerde sıralar birleştirilerek öğrencilerin birlikte çalışmaları sağlanmalıdır.

 

4. Kukla köşesi: Kukla oyunu, öğrencilerin kendini ifade etme beceri-
erini geliştiren, kendi hayatlarında var olan olay ve durumlar ile, öğrendikleri ilgileri göstermelerine olanak sağlayan bir tekniktir. Bu nedenle kukla oynatma, özellikle ilköğretim l.,2., ve 3. sınıfları hayat bilgisi dersi için vazgeçilmeye-
cek bir öğretim tekniğidir. Kukla köşesini öğretmen, öğrencileriyle birlikte kolayca hazırlayabilir.

 

Kukla köşesi için, yaklaşık 1.5-2 metre uzunluğunda, 70-90 cm genişliğinde bir karton ya da kumaşın ortasına pencere açılarak hazırlanabilir. Bir başka kukla köşesi ise büyük bir karton kutunun ya da boş bir sıranın üstünün karton ya da kumaşla kaplanmasıyla elde edilebilir. Öğrenciler her iki kukla köşe-
boyayarak istedikleri gibi geliştirebilir.

 

Öğretmen, sınıfı hedef davranışlara, kullanılan araç-gerece yapılacak etkinliğe ve öğrenci sayışma göre düzenlemelidir.

 

Sözgelişi eğer tartışma yöntem tekniklerinden birini ya da birkaçım kullanacaksa, sınıfı "U" şekline; konferans görüşme yapılacaksa, oyun, dramatizasyon, yarışma vb. yaptıracaksa geleneksel düzene, grup çalışması, kubaşık öğrenme, karar verme gibi teknikler kullanılacaksa, kümelemeyi sağlayacak şekilde; problem çözme, karar verme gibi teknikler uygulanacaksa, sınıf bunlara uygun duruma getirilmelidir.

 


 www.ogretmeninsesi.com