Anasayfa - Eğitim Sözlüğü Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar Planlar - Forum

 

ÖĞRETMENLİ DERSLERİN YÖNETİMİ

 

Birleştirilmiş sınıflı okullarda öğretmenin kendisinin yönettiği derslere
"ÖĞRETMENLİ DERSLER" denir. Bu dersler haftalık ders programında büyük harflerle yazılmak suretiyle belirtilmiştir:

 

Birleştirilmiş sınıflarda çalışan öğretmenler kendi yönettikleri derslerde
şu hususlara dikkat etmelidir;

 

1. Dersi kendisi ele alıp çabuklukla bitirmenin yanı sıra, öğrencilerin ko-
nuyu işlemeleri, ders etkinliklerine aktif olarak katılmaları için gereken araç,gereç ve şartlar hazırlanmalı, derste öğretmenden çok öğrencilerin kendi kendine çalışmaları ve öğrenmeleri amaçlanmalıdır. Öğretmen, öğrencilere çalışmalarında yol gösterip rehberlik etmelidir.

 

2. Öğretmenli dersler öğrencileri kendi kendilerine çalışmaya hazırlar nitelikte olmalıdır.     Öğrenciler, ödevli derslerin idare.si kısmında belirtilen kendi kendine çalışmada gerekli beceri ve alışkanlıkları kazanmalıdır.

 

3. Öğretmen bir konuyu, birkaç sınıfla ortak olarak işlediği takdirde, sı-
nıf düzeylerim dikkate alarak; konu üzerinde iler sınıfın seviyesine göre çalışmalıdır. Hayat bilgisi dersinde konu üç sınıfın durumuna göre genel olarak işlendikten sonra ileri sınıf öğrencilerinin dikkati konunun başka noktalarına çekilerek genişletilmelidir..

 

4. îfade ve beceri derslerinde birleşmeyen konular bulunduğu takdirde,
öğretmen dersin bir kısmında bir sınıf konusunu; diğer kısmında da öteki sınıfın konusunu işlemelidir.

 

5. Bu derslere programda üst üste iki saat ayrılması durumunda, iki sını-
fın konuşu birleşmiyorsa. bir ders saatinde bir sınıfın, diğer ders saatinde de öteki sınıfın konusu işlenir.

 


 www.ogretmeninsesi.com