Anasayfa - Eğitim Sözlüğü Linkler - Makaleler - Kitap Özetleri - İlginç Hikayeler - Dosyalar Planlar - Forum

 

Birleştirilmiş Sınıflı Okullar İçin Gerekli Araç Ve Gereçler

 

Birleştirilmiş sınıflı köy okullarında yeni bir teşkilat ve buna uygun öğretim şekilleri, yeni öğretim materyallerine ihtiyaç gösterir. Çocukların derslikte yapacakları çeşitli okuma etkinlikleri, resim yapma, çamur işleri ve daha başka sanat çalışmaları, temsil, yemek pişirme, millî oyun ve buna benzer diğer çalışmalar için çeşitli araç ve gereçlere ihtiyaç vardır.

 

Hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen bilgisi derslerinde çocukların inceleme
yolu ile bilgiye ulaşmaları, çeşitli kaynaklardan yararlanmaları sağlanmalıdır. Ders kitaplarının yanında yardımcı kitaplar, alıştırma kitapları, sözlük, ansiklopedi, atlas gibi kaynak kitaplar, hikaye, masal, şiir vb. gibi çocukların zevkle okuyacakları kitaplar sağlanmak suretiyle derslikte ve okulda çocukların ve halkın yararlanacağı bir kitaplık meydana getirilmelidir.

 

İlköğretim okullarında araç-gereç seçiminde dikkat edilecek
esaslar

a. Bir yaşam okulu elması gereken ilköğretim okullarında, ziyaretler, gezilere sık sık yer verilmeli ders araçları yerinde kullanılarak doğal çevresi içerisinde ve zamanında incelettirilmelidir.

b. Faydalanılacak araç, bazen yaşamın ve doğanın bir modelidir.

c. Ders araçlarım seçerken öğretmenin kullanacağı öğrenim araçlarından çok öğrencilerin kendi kendilerine geliştirecekleri öğretim araçlarına önem verilmelidir.

d. Okullarda; kitap, resim, dergi, gazete, tiyatro, film, radyo, müzik, oyun gibi kültür araçlarından faydalanılmalıdır.

e. însan organlarının fonksiyonlarım tamamlayıcı çekiç, makas, çakı, mikroskop, büyüteç, saat, metre gibi aletlerden eğitim ve öğretiminde faydalanılmalıdır.

f. Okulda bulundurulacak araçlardan mümkünse her öğrenciye, değilse
gruplara birer tane sağlanmalıdır.

g. Belli bir konuyu öğrencilere benimsetmek için kullanılacak araçlar, konunun temel niteliklerini ve parçalarım anlatacak özellikte olmalıdır.

h. Parayla sağlanacak araçların, öğrencilerin elinde çabuk yıpranmama-
ları için sağlam olmaları, ayrıca ucuz ve kullanışlı olmalarına dikkat edilmelidir.

 


 www.ogretmeninsesi.com